Každá krize vyžaduje okamžitou reakci. Ale pozor! Je velký rozdíl mezi rychlým a zbrklým rozhodnutím. Záchranu je třeba provádět s rozmyslem a stále mít daný správný cíl. Ve všech větších firmách přichází na řadu tzv. krizový manažer, který od této chvíle přebírá odpovědnost za řízení firmy. Pozor! Krizový manažer nemusí být vždy majitel. Spoustu velkých firem si ho najímá zvenčí.
Nejdůležitějším krokem v této nemilé situaci je svolat všechny zaměstnance, kteří se musí přesně dozvědět jaká je situace.Buďte ke svým zaměstnancům upřímní
Nemažte med kolem huby
Zaměstnanci nejsou hloupí a moc dobře ví, co se v podniku děje. Musíte k nim být proto zcela upřímní a hned na začátku navázat přímou komunikaci. Nejhorší by v tomto případě bylo slibovat něco, co nemůžete splnit. Zároveň byste ale neměli říct jen to negativní. Takové sdělení zaměstnance připraví o jakoukoliv naději. Situace sice může být špatná, ale zároveň může mít pozitivní řešení jako je možnost nápravy a šanci k posilnění. Mělo by z vás vyzařovat odhodlání, ale i pokora. Důležité je informovat také zákazníky, dodavatele a jiné podniky a orgány, které jsou s firmou spojeny.  Bez správné komunikace totiž žádnou krizi neustojíte.
Dalším krokem organizace jednotlivých útvarů, vytvoření plánů a způsob komunikace. Většinou se při krizi všechno zjednodušuje. Na místě je tedy přerušení ostatních činností a zabývání se jen hlavním problémem. Krizový manažer, krizový tým ale také majitel musí být vidět neustále. Chození do podniků je důležité pro řadové zaměstnance. Ti budou vědět, že se na vás mohou vždy obrátit a komunikovat.Soustřeďte se jen na daný problém

Buďte připraveni

Ne nadarmo se říká, že budoucnost přeje připraveným. Uvědomte si, že vzhledem k cyklickému vývoji ekonomiky, nějaká krize přijde vždy. Každý krok proto vyhodnocujte a postup si rozfázujte. Pokud nastane jakákoliv chyba či problém, je potřeba jednat hned ať už krize je, nebo není. Čím déle budete čekat, tím horší to bude mít dopad. Svou roli hraje také odpovědnost a etika. Jdou ruku v ruce a není radno si s nimi zahrávat.