Stavba nebo pořízení si vlastního bydlení je snem každého. V období populačního boomu a zakládání rodin je vhodné zařídit si vlastní bydlení. Výstavba je však finančně velice náročná činnost, která je pro většinu z nás jen těžko dosažitelná. Pokud si chceme postavit vlastní dům většinou se obrátíme na úvěrové společnosti ať už banky nebo nebankovní společnosti.

peníze

Od 15. srpna je možnost získat také finance od státních složek. V rámci SFRB, tedy sdruženého fondu na realizaci bydlení. Doposud bylo touto cestou možné získat až 600 000 Kč, a to buď na realizaci bydlení nebo jeho výstavbu. Od 15. srpna je však možné žádat až o 2 000 000 Kč.
Tyto finance jsou určeny hlavně pro rodiče s dětmi. Pokud je pár sezdán není zapotřebí dokládat dokumenty o péči o dítě. V opačném případě musí partneři doložit opatrovnictví o dítě do věku 15 let. Dalšími podmínkami v rámci státních peněz je mít naspořenou vlastní část. Jedná se zhruba o 5 % z celkové požadované částky.
Stejně jako u ostatních společností ani stát nepokryje celé náklady na nákup či výstavbu včetně nákupu pozemku. Odhadci určí cenu nemovitosti a na tomto základě poskytnou žadateli až 80 % z cílové částky.
Splácení prostředků z fondu SFRB je nastaveno buď fixně nebo odloženě, kdy fixní cestou pravidelně splácíme pevně stanovenou částku, zatímco odloženě si můžeme nejprve vypořádat své vlastní závazky a následně splácet stanovenou částku. Pokud využíváme peníze na modernizaci bydlení nesmí doba splácení přesáhnout lhůtu 12 let, když peníze využijeme na nákup nebo výstavbu nemovitosti máme možnost splácet až po dobu 25 let.

mince

V rámci bankovního sektoru se jedná o zvýhodněnou půjčku, kdy se standartní sazba pohybuje na úrovni 2,5 %. Tudíž v rámci SFRB je sazba o poznání nižší.
Tento fond existuje jako dobrá příležitost pro rodiny s dětmi, jak si zajistit kvalitní bydlení v rámci bydlení. Nejde pouze o nízký úrok a možnost volby splátek, ale také šance získat dostatečný objem peněz se zárukou férového jednání.