Není pochyb o tom, že blecha nepatří k nejoblíbenÄ›jším zvířatům. Jedná se o parazita, živícího se krví a žijícího v srsti zvířat Äi vlasech ÄlovÄ›ka. Mezi její známé schopnosti patří dovednost skuteÄnÄ› výbornÄ› skákat, což jí mimo jiné umožňuje jak rychle utéci pÅ™ed nebezpeÄím, tak i v případÄ› potÅ™eby mÄ›nit hostitele.

A je to právÄ› tato vlastnost, která je příÄinou bleších nájezdů. StaÄí totiž, aby váš pes Äi koÄka proÅ¡el blízko okolo zableÅ¡eného zvířete, kterým může být tÅ™eba i obyÄejný ježek nebo myÅ¡. Pokud jim zvÄ›davost zavelí onoho živoÄicha prozkoumat, je velmi pravdÄ›podobné, že se Äást bleší populace pÅ™esune i do jeho kožichu.

blecha

Zde si jich nemusíte ze zaÄátku vÅ¡imnout. Koneckonců, jedná se o skuteÄnÄ› malé tvoreÄky, kteří vÅ¡ak mohou způsobit velké nepohodlí. A jen na nás, aby byla u parazita blecha obecná likvidace skuteÄnÄ› důkladná. Jen tak se jich totiž zbavíme.

Důležité je, abychom tento proces zahájili okamžitÄ›, jakmile bleší přítomnost zjistíme. Čím déle totiž budeme Äekat, tím víc se bleší populace rozroste, a tím obtížnÄ›jší bude jejich zniÄení. A ono ani tak není zrovna jednoduché.

JistÄ›, na trhu existují nejrůznÄ›jší Å¡ampóny a Äistící přípravky, které mají působit zvláštÄ› proti blechám. Problém je, že i když se nám podaří zlikvidovat naprostou vÄ›tÅ¡inu dospÄ›lých jedinců, jejich vajíÄka obvykle zůstanou uÅ¡etÅ™ena. Jsou totiž velmi odolná, a vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto přípravků na nÄ› nezabírá. Je tedy nutné je ze srsti Äi vlasů důkladnÄ› vyÄesat.

akita3

Pokud bychom je totiž nechali bez kontroly, mohli by způsobit pomÄ›rnÄ› velké problémy. Zdaleka zde nejde jen o svÄ›divé Å¡típance, i když ty jsou velmi nepříjemné, jak pro ÄlovÄ›ka, tak pro zvíře. Daleko vÄ›tší nebezpeÄí spoÄívá v tom, že mohou pÅ™enášet nejrůznÄ›jší nemoci. A to rozhodnÄ› není nÄ›co, co bychom mÄ›li brát na lehkou váhu.

Pokud tedy bleší přítomnost zjistíme, je na místě, abychom rychle jednali. Jen tak můžeme předejít vážným následkům.