Na základě laboratorních testů a zkušebního provozu filtračních zařízení se v průběhu předchozích několika desítek let dospělo k jednoznačnému názoru ohledně zrnitosti filtračního média. Ve zkušebních zařízeních vykazuje optimální vlastnosti velikost zrn mezi 0,5 a 1,3 mm. Mezi jednotlivými zrnky se nachází drobné štěrbinky vyplněné vzduchem a ty se postupně plní zachycenými nečistotami. Základním předpokladem úspěšného filtrování jsou také ostré hrany drobných zrnek, které působí jako lapač. Kdyby byly hrany zaoblené, zmenšila by se velikost vzduchových štěrbin a zároveň by jimi nečistoty snadno proklouzly.plavci v plaveckém bazénu.jpg

Pro velikost zrn platí pravidlo zlatého středu

Menší velikosti zrn mohou ucpávat filtraci a přetěžovat čerpadlo, čímž se rychleji opotřebovává a zároveň se navyšuje spotřeba energie na jeho provoz. Zároveň také zrnka písku pronikají do vody, kde cirkulují a postupně se usazují na dně. Výsledkem bývá jemný pískový prach, který je podhoubím pro rozmnožování bakterií a dalších mikroorganismů.
Větší velikost zrnek zcela logicky snižuje účinnost celého zařízení, kdy se mezi nimi nemohou zachytit všechny nežádoucí nečistoty. Používáním křemičitého písku také dochází k jeho abrazi – postupnému omílání a obrušování ostrých hran. Tím se postupně jeho účinnost snižuje a je nutné jej pravidelně měnit, v závislosti na četnosti filtrování a využívání bazénu. Většinou se mění po jedné až dvou koupacích sezonách.dívka v bazénu.jpg
Filtrační písek 25 kg je hmotnost filtračního média, která se běžně prodává pro většinu venkovních i vnitřních bazénů. Cena se pohybuje kolem tří set korun a nepředstavuje tedy pro rodinný rozpočet výraznou zátěž. Je velmi dobře dostupný ve specializovaných e-shopech po celý rok. Alternativním filtračním médiem může být i minerál zeolit, který se stal v posledních letech velkým hitem pro své mimořádné vlastnosti a široké rozpětí využití v mnoha oborech lidské činnosti.