Domov
Jaké cíle si klade sociální služba zařízení následné péče?

Jaké cíle si klade sociální služba zařízení následné péče?

 Zařízení sociální služby následné péče přijímá pacienty na základě doporučení odborného lékaře, který ho propouští z příslušného oddělení nemocnice.
 
Následná péče disponuje lůžkovou, léčebnou a rehabilitační péčí, jež je věnována dlouhodobě nemocným pacientům, kteří mohou strádat nejen fyzicky, ale i po psychické stránce. Z velké části se jedná o klienty seniorského věku, ale určitou skupinu tvoří i chronicky nemocní středního a mladšího věku.
senior s chodítkem
 
HLAVNÍ CÍLE NÁSLEDNÉ PÉČE
 
·                    Zmírnění, zpomalení, nebo zastavení projevů původního onemocnění, což je dosahováno
      užitím vhodné farmakoterapie vedené na základě diagnóz dodaných z předchozích léčebných  
zařízení
·                    Pohybová (rehabilitační) terapie,která se zaměřuje na individuální potřeby jednotlivců
·                    Nácvik soběstačnosti(zvládnutí základní osobní hygieny, vstávání a uléhání na lůžko, 
samostatnost při jídle
·                    Komunikace s pacienty – zajišťuje ji nejenom zdravotnický personál, ale i zdravotně sociální
pracovník. Jeho úkolem je řešit s klientem nejenom jeho zdravotní problém, ale pokud to situace vyžaduje, i problémy tíživých životních situací. Tento pracovník také podporuje aktivní účast klienta a jeho rodiny na rozhodování o dalších možnostech péče po jeho případném propuštění.
·                    Paliativní péče – U nevyléčitelně nemocných pacientů zajistit důstojný a klidný zbytek života
včasným a pravidelným podáváním vhodných tišících prostředků, tak aby netrpěl jak fyzicky, tak psychicky. To vše za účasti členů rodiny
žilní přístup
 
Zařízení sociální služby následné péče je důležitým článkem zdravotnického sytému v České republice, který zasluhuje pozornost, jak veřejnosti, tak zejména v oblasti finanční politiky, protože
právě v této oblasti je financí třeba. Ať už se jedná o rekonstrukce budov, nebo zvyšování počtu lůžek, či zkvalitnění samotné péče o pacienty. Na to je třeba myslet. Jde přece o zdraví nás všech!

2.7/5 - (4 votes)
0